Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Jaromír Bláha, Luděk Bufka, Kristina Danisz, Vojtěch Kotecký, Tereza Mináriková, Kateřina Poledníková, Josefa Volfová

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Víte, kde najdete nejkrásnější klenoty českého přírodního dědictví? Kde našel útočiště tetřev hlušec i rys ostrovid, kde roste masožravá rosnatka anglická? Pás hor, do nějž patří Šumava, Novohradské hory, Český les a jejich podhůří, se nazývá Šumavská soustava. Najdeme tu pestrou mozaiku vzácných biotopů: rozsáhlá rašeliniště a mokřady, pralesovité porosty horských smrčin nebo bučin, divoké řeky i ledovcová jezera. Objevit zde můžeme endemické organismy, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Otevřít publikaci „Šumava: rys, přirozené horské lesy i kůrovec (, PDF)

Dále ke stažení