Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Václav Beran, Gašpar Čamlík

Časopis

Dačický vlastivědný sborník

Rok vydání

Cílem příspěvku je shrnout dosavadní výsledky dlouhodobého výzkumu vydry říční na

Dačicku. Intenzivní výzkum vyder v této oblasti začal již v roce 1995 a probíhá kontinuálně

dodnes. Nejrozsáhlejšími projekty byly: Ekologie vydry říční v rybníkářské krajině (Universität

für Bodenkultur Wien), Vliv vyder na ryby v tocích v rybníkářské oblasti (Universita

Palackého v Olomouci, financováno z Grantové agentury České republiky), Development

of a procedural Framework for Action Plans to Reconcile conflicts between large vertebrate

conservation and the use of biological resources: fisheries and fish-eating vertebrates

as a model case (FRAP; projekt Evropské komise v rámci pátého rámcového programu;

EVK2-CT-2002-00142) a Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření

modelu vývoje populace (ALKA Wildlife, o.p.s., financováno z programu VAV MŽP

SP/2d4/16/08).

Otevřít publikaci „Vydra říční na Dačicku (, PDF)

Dále ke stažení