Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Muzeum města Ústí nad Labem, ALKA Wildlife.o.p.s.

Rok vydání

Poledník L., Schimkat J., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019–2020

Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách

Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Stolzenburg U., Zápotočný Š.: Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří

Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Složení potravy vydry říční v různém prostředí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří

Beran V., Poledníková K.: Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla

Otevřít publikaci „Bulletin Vydra 19 (, PDF)