Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Ester Ekrtová, Václav Křivan, Aleš Jelínek, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník

Časopis

Ochrana přírody 2/2020

Rok vydání

Výrazný pokles biodiverzity v zemědělské krajině je v posledních letech téma velmi aktuální. Téměř vždy jsou uváděny pouze negativní příklady, naopak pozitivní ukázka pestré zemědělské krajiny s vysokou biodiverzitou se objevuje minimálně. Článek představuje jeden pozitivní příklad - komplexy vinic, sadů, polí a stepí na okraji Velkých Pavlovic. Mohou být velkou inspirací nejen pro obnovu pestré zemědělské krajiny, ale hlavně hlasitou výzvou pro její zachování.

Otevřít publikaci „Sysel obecný - deštníkový druh pro zemědělskou krajinu s vysokou biodiverzitou ()