Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sokoli v teplárně Komořany

Financování: United Energy a.s.

Budky byly nainstalovány na komíny teplárny v březnu 2014. Sokoli, kteří se zde zdržovali, ale v tom roce zahnízdili na římse kotelny, protože k instalaci došlo pozdě pro tohoroční hnízdění. Sokoli zahnízdili ve výšce 40 m, což je pravděpodobně nejníže položené hnízdiště sokola stěhovavého na lidské stavbě, přesto tři mláďata úspěšně vyvedli. V roce 2015 již zahnízdili v instalované budce.

V médiích:

2018: denik.cz: Sokoli opět vyvedli mladé na komořanském komíně

2015: denik.cz: Vzácní sokoli se uhnízdili i na teplárně u Mostu. Hlášena jsou tři mláďata

2014: idnes.cz: Komín teplárny u Mostu si oblíbil sokol, dostal budky na hnízdění

2014: echomutov.cz: Chráněný sokol stěhovavý si oblíbil areál teplárny

2014: e-mostecko.cz: Německý sokolí pár úspěšně zahnízdil a vyvedl mladé v areálu teplárny v Komořanech