Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sokoli v cementárně Čížkovice

Financování: Lafarge Cement a.s.

Dvě budky byly na komín cementárny vyvěšeny již v roce 2012. Poprvé ale sokoli zahnízdili a vyvedli mláďata až v roce 2015. Od té doby zde hnízdí pravidelně jeden pár a úspěšně vyvádí mláďata.

V médiích:

2017: lafarge.cz: Na komíně v Čížkovicích se i letos vylíhla sokolí mláďata

2015: denik.cz: V Čížkovicích mají na komíně mláďata sokola

2012: TV Litoměřicka: Vzácní sokoli mají hnízdit na komínu cementárny

2012: litomericko24.cz: Sokoli v čížkovické cementárně