Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Monitoring sokolů a instalace hnízdních budek pro sokoly v průmyslových areálech České republiky je financováno z různých zdrojů:

Monitoring

Monitoring sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí (Program na podporu projektů NNO pro rok 2017, č.r. 60/32/17; projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP).

V ostatních letech je monitoring sokolů financován z vlastních prostředků či z prostředků jednotlivých firem, kde byly budky instalovány, seznam viz níže.

Instalace hnízdních budek

Nákup a instalace je zpravidla financováno vlastníkem objektu:

ČEZ a.s. / Nadace ČEZ / Unipetrol RPA s.r.o. / Lafarge Cement a.s. / United Energy a.s. / Škoda Energo a.s. / AGC processing Teplice a.s. / Thermo Děčín a.s. / Spolana a.s. / MVV Energie CZ / Pražská Teplárenská / Zevo Malešice Praha

Trvání

Kontaktní osoba

Václav Beran: vaclav.beran@alkawildlife.eu, 731407839

Cílové druhy

sokol stěhovavý

Cílová oblast

celá ČR

Souhrn

Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy. V mnoha zemích v průběhu šedesátých let vyhynul, především vlivem plošné aplikace DDT. Postupně se však navrací do naší přírody, jeho aktuální početnost v ČR se pohybuje okolo 75 hnízdících párů. Je to druh hnízdící na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se přizpůsobuje i dalším hnízdním možnostem. Zdá se, že v posledních letech se do ČR šíří ze sousedního Německa nový fenomén – hnízdění sokolů na lidských stavbách. Populace na stavbách v Německu dosahuje již několika stovek párů a stále narůstá. Při hnízdění na lidských stavbách však často sokoli obtížně hledají vhodné místo pro hnízdění. Někdy vyberou špatně, hnízdění je pak neúspěšné či komplikuje provoz objektu. Ve snaze pomoci sokolům i provozovatelům objektů, kde sokoli hnízdí, jsou v daném objektu vyvěšovány speciální budky. Pokud je místo dobře vybráno, je hnízdění pro sokoly velmi bezpečné. Velké objekty typu elektráren jsou totiž bedlivě hlídány, sokolům tedy nehrozí vykradení, případně rušení za strany horolezců, turistů, fotografů a podobně, jak tomu je v přírodě.

Na chladící věže, komíny a jiné výškové objekty postupně ve spolupráci s vlastníky/provozovateli instalujeme velmi odolné hliníkové budky. Začínali jsme v severních Čechách, ale postupně se oblast rozšiřuje na území celé ČR.

První budka byla vyvěšena v roce 2010 v elektrárně Tušimice a od té doby každý rok přibude několik dalších míst. Obsazenost budek a případná hnízdní úspěšnost, počty vyvedených mláďat, značení rodičů a další detaily ze života hnízdících párů jsou pravidelně každoročně monitorovány.

Mladí sokoli v budce

Souhrnné články o hnízdění sokolů v průmyslových areálech

2015: tzb-info.cz: Komíny tepláren pomáhají při záchraně sokola stěhovavého

2015: moderniobec.cz: Komíny tepláren pomáhají vzácným dravcům

2014: tzb-info.cz: Komíny tepláren zachraňují populaci ohroženého sokola stěhovavého

2011: časopis Ochrana Přírody 1/2011: Návrat sokola stěhovavého

Lokality

Objekty ČEZ

Chempark Záluží

Cementárna Čížkovice

Teplárna Komořany

Teplárna v Mladé Boleslavi

Sklárna Teplice

Teplárna v Děčíně

Spolana Neratovice

Teplárna v Liberci

Teplárna České Budějovice

Praha