Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

PR Věstonická nádrž

Věstonická nádrž je přehradní nádrž na řece Dyji. Je prostřední ze tří na sebe navazujících nádrží vodního díla Nové Mlýny, které bylo vybudováno v letech 1975–1988 poblíž obce Mikulov. Věstonická nádrž byla jako jediná ze tří nádrží ponechána přírodním procesům, další dvě nádrže slouží k rekreaci. V roce 1994 zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Asi nejvýznamnějšími druhy ptáků z pohledu projektu, tedy ochrany před invazivními šelmami, jsou rybář obecný a racek chechtavý a jejich hnízdní kolonie na ostrovech.