Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

NPR Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Rybniční soustavu tvoří pět rybníků: rybníky Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký.