Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Mutěnické rybníky

Mutěnické rybníky - jedná se o významné hnízdiště vodního ptactva, nachází se tu největší kolonie racků chechtavých na jižní Moravě, ta se v současnosti nachází na rybníce III Zbrod. Severní část rybníků tzv. Bažatnice je pak jediným pravidelným hnízdištěm pisily čáponohé v ČR. Z druhů přílohy I o ptácích tu pravidelně hnízdí bukáček malý, moták pochop, slavík modráček a nepravidelně také chřástal malý nebo bukač velký.