Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

304021D187

Financování

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic

Rozpočet

Výše příspěvku z ERDF: 63 490,44 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR: 3 734,73 EUR

Trvání

Partneři

Slovenská ornitologická spoločnosť (vedoucí partner)

Krok Kyjov, z.ú. (hlavní přeshraniční partner)

ALKA Wildlife, o.p.s.

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

invazní savci: norek americký, psík mývalovitý, mýval severní, nutrie

ohrožené původní druhy: racci, rybák obecný, vodní ptactvo

Cílová oblast

PR Věstonická nádrž

NPR Lednické rybníky

Mutěnické rybníky

Cíl projektu

Projekt REVISION navazuje na monitoring invazních živočichů a management ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které byly realizovány v minulých letech v rámci projektů NEOVISIONNEOVISION II. Cílem projektu je přehodnotit aktuální stav vybraných invazivních živočichů (norka amerického, mývala severního, psíka mývalovitého a nutrie) a aktivním odlovem snížit jejich stavy z důvodu ochrany našich původních druhů živočichů, zejména ochránit kolonie vodních ptáků hnízdící na ostrovech (rybáky, racky). Na české straně se jedná o tři lokality na jižní Moravě: PR Věstonická nádrž, NPR Lednické rybníkyMutěnické rybníky.

Některé druhy invazních živočichů se stávají stále větším problémem z hlediska ochrany původních druhů, a to se týká i projektového území, kde se některé druhy rychle šíří a je prokázán jejich negativní vliv. Např. populace rybáka obecného klesla za posledních 5 let o 70 % na Hrušovské zdrži na Dunaji, přičemž hlavní příčinou je jednoznačně norek americký.

Výstupy projektu

Norek americký - opravdový nepřítel? (článek v časopise Živa)

Jižní Morava své ptactvo chrání (reportáž v pořadu Chcete mě? České Televize)

DATABÁZE INVAZNÍCH DRUHŮ SAVCŮ (online databáze výsledků monitoringu invazních druhů savců, včetně prezentace výsledků v mapách)

Stopy savců u vody (kniha - příručka pro rozlišení stop středně velkých savců žijících ve vodním prostředí, ISBN 978-80-907119-3-8)

Galerie