Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

OS KROK (zadavatel)

realizováno v rámci projektu Neovision - nové výzvy v ochraně biodiversity na česko-slovenském pozemí financovaném z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

norek americký, psík mývalovitý, mýval severní

Cílová oblast

PR Lednické rybníky

PO Soutok - Tvrdonicko

EVL Hodonínská doubrava

PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Cíl projektu

Projekt Neovision II navazuje na projekt NEOVISION. Také se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem - norek americký, mýval severní a psík mývalovitý. Tyto šelmy mohou mít významný lokální vliv na hnízdící vodní ptáky.

V rámci projektu Neovision II realizujeme jako subdodavatel odborné aktivity projektu na české straně: průzkum výskytu semiakvatických invazivních druhů savců (norek americký, mýval severní a psík mývalovitý) a standardní monitoring hnízdních kolonií ptáků ve čtyřech lokalitách Jihomoravského kraje: : PR, PO, EVL Lednické rybníky, PO Soutok-Tvrdonicko, EVL Hodonínská Doubrava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Výstupy projektu

Mináriková T., Čamlík G., Šíma J., Poledník L., Poledníková K., Červený J., Kušta T. (2015) Naše invazní šelmy - nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo. Myslivost 7.

Čamlík G. (2015) Projekty Neovision I a Neovision II. Bulletin Vydra 16: 80-85.

Čamlík G., Poledníková K., Poledník L. (2015) Mammal populations on islands of the Věstonice Reservoir Nature Reserve, southern Moravia (Czech Republic). Lynx, n.s. (Praha) 46: 5-17.

Konference Invazní šelmy v naší krajině, 5.-6.3.2015, Mikulov.

Mináriková T., Šíma J. Poledník L., Čamlík G., Poledníková K. (2015): Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu České republiky. Studie ALKA Wildlife, 21 stran.