Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

OS KROK (zadavatel)

(v rámci projektu Neovision - nové výzvy v ochraně biodiversity na česko-slovenském pozemí financovaném z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR)

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

norek americký, psík mývalovitý, mýval severní

Cílová oblast

PR Věstonická nádrž

PR Lednické rybníky

PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Cíl projektu

Název projektu NEOVISION je vlastně slovní hříčkou odvozenou od latinského názvu norka amerického (Neovison vison). Projekt NEOVISION se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem, jež mají značnou reprodukční kapacitu a rychle se šíří. Tyto druhy představují nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. Druhy jako norek americký, mýval severní a psík mývalovitý ovlivňují populace našich původních šelem a mají také lokální, ale významný negativní vliv na hnízdící vodní ptáky a obojživelníky. Bez aktivního přístupu ochrany přírody může negativním vlivem nepůvodních šelem dojít k dramatickému poklesu hnízdní úspěšnosti v ptačích koloniích na zemi hnízdících ptáků a následně k celkovému poklesu jejich již tak malých populací.

V rámci projektu Neovision realizujeme jako subdodavatel odborné aktivity projektu na české straně: průzkum výskytu semiakvatických invazivních druhů savců (norek americký, mýval severní a psík mývalovitý) a standardní monitoring hnízdních kolonií ptáků ve třech lokalitách Natura 2000 v Jihomoravském kraji. Jedná se o PO Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny, o PO a EVL Lednické rybníky a o PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Průzkum spočívá v aplikaci neinvazivních, zavedených a moderních metod v průzkumu savců (monitorovací rafty na stopy a fotopasti) a testování nových monitorovacích zařízení na mývala severního (monitorovací rafty).

Výstupy projektu

Publikace Stopy savců u vody (ISBN 978-80-260-6546-3)

Mináriková T., Čamlík G., Šíma J., Poledník L., Poledníková K., Červený J., Kušta T. (2015) Naše invazní šelmy - nezvaní hosté, kteří zůstali natrvalo. Myslivost 7.

Čamlík G. (2015) Projekty Neovision I a Neovision II. Bulletin Vydra 16: 80-85.

Čamlík G., Poledníková K., Poledník L. (2015) Mammal populations on islands of the Věstonice Reservoir Nature Reserve, southern Moravia (Czech Republic). Lynx, n.s. (Praha) 46: 5-17.