Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

KPF-01-273

Financování

Fond malých projektů

Interreg Rakouska - Česká republika

Trvání

Partneři

Grünes Herz Europas- Nationalparkregion Donau-Moldau

Cílové druhy

rys ostrovid

Cílová oblast

česko-rakouské pohraničí Jihočeského kraje

Země

Česko, Rakousko

Rys ostrovid je ohroženým a chráněným druhem v ČR, Rakousku i EU. V současné době se trvale vyskytuje v oblasti česko-rakouského pohraničí. V celé této oblasti je drtivá většina rysů mezinárodních. Probíhající spolupráce odborníků z obou zemí je tak zásadní pro přesné vyhodnocení stavu populace, i pro její ochranu. Akceptace rysa místními obyvateli na obou stranách hranice je také naprosto klíčová. Cílem tohoto projektu je proto a) společně zjistit a zhodnotit stav česko-rakouské populace rysa ostrovida v tzv. rysím roce 2021 a b) představit rysa ostrovida jako atraktivní druh česko-rakouského pohraničního regionu. Monitoring rysů pomocí fotopastí bude probíhat na obou stranách hranice. Bude probíhat společná identifikace jedinců a zhodnocení stavu populace. Na základě těchto společných dat bude vytvořena studie o stavu česko-rakouské populace rysa. Na české i rakouské straně bude společně připraven program k Mezinárodnímu dni rysů, společná terénní exkurze a setkání.

Aktuality

Rysí den 2021