Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

CE1001

Financování

Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstvo životního prostředí České republiky

Program: Interreg Central Europe

Rozpočet

Celková výše alokace: 2 318 784 €

Alokace pro ALKA Wildlife: 174 582 €

Trvání

Partneři

Ministerstvo životního prostředí (vedoucí partner)

Správa Národního parku Šumava

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ALKA Wildlife, o.p.s.

Bavarian environmental agency

World Wild Fund for Nature Germany

Government of Upper Austria

Green Heart of Europe

Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna

Slovenia Forest Service

Italian Lynx Project

University of Zagreb Faculty of Veterinary Medicine (přidružený partner)

Stránky projektu

www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

Kontaktní osoba

Tereza Mináriková (projektový manažer):

Cílové druhy

rys ostrovid

Proč

Návrat a obnova populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, jejich populace často migrují a přesahují hranice několika států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nutné mít komplexní informace o jejich životě a to z celého areálu výskytu dané populace, a podle toho sladit ochranářské úsilí ve všech zemích. Pro dlouhodobé přežití rysů je ale třeba zajistit mnohem více, usilovat o zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se tento stav napravit. Stejně důležitým bodem je snaha zajistit dobrou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných subjektů, od ochranářů přes lesníky a myslivce, širokou veřejnost až po státní správu a samosprávu.

Cíle projektu

Cílem projektu 3lynx je zkoordinovat monitorování výskytu rysů ve 3 izolovaných populacích, které zasahují několik států. Srovnatelný sběr dat a jejich rychlé sdílení je předpokladem pro efektivní ochranu druhu.

Konkrétní cíle:

  • Zlepšení mezinárodní spolupráce jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko-Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida
  • Vytvoření společné mezinárodní strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-Bavorsko-Rakouské oblasti a příprava podkladů pro obdobnou strategii u dalších dvou oblastí
  • Nastavení komplexního monitoringu rysa ostrovida v centrální Evropě
  • Výměna dat mezi partnerskými organizacemi za účelem zefektivnění ochrany rysa ostrovida

Obsah projektu

Pro zlepšení spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do ochrany rysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Společně bude připravována strategie.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko - Německo - Rakousko a Slovinsko - Itálie - Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců. V rámci osvětové kampaně budou organizován společný mezinárodní „Rysí den“ , v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů..

V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.

Aktuality

Největší cestovatel roku 2018 je rys Daniel

Rozhovor o kočce divoké

Mezinárodní den rysů

Návrat vlka do Pošumaví

Přednáška o fotopastech v Českém lese

Za rysy do Novohradských hor

Záchrana rysích koťat

K ochraně tří evropských populací rysa ostrovida se spojí 12 organizací ze 6 zemí

Výstupy projektu

Rysí mapa - mapa vytvořená v projektu Translynx, je v rámci projektu 3Lynx rozšiřována a doplňována o nově získaná data.

Roční reporty o stavu česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida:

Report stavu populace rysa ostrovida v rysím roce LY2017 (pdf)

Report stavu populace rysa ostrovida v rysím roce LY2018 (pdf)

Report stavu populace rysa ostrovida v rysím roce LY2019 (pdf)

V médiích

Na stopě rysa ostrovida (článek v časopise Venkov, pdf)

Czech team up with other countries to protect endangered lynx \ (Rádio Praha 31.8.2017: Rozhovor o projektu 3Lynx s Terezou Minárikovou)

Lepší ochrana pro rysa ostrovida\ (Česká televize Události v regionech - Praha 1.9.2017: Reportáž o projekt a o fotopastech)

Galerie