Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Návrat vlka do Pošumaví

Fotopasti, umístěné v rámci projektu 3 Lynx organizací ALKA Wildlife, zaznamenaly poprvé v novodobé historii výskyt vlka na Netolicku v Jižních Čechách. Jedná se o osamělého vlka, který prochází po lesní cestě. Není to žádný důkaz, že by se v dané oblasti pohyboval vlčí pár nebo celá smečka.

Poslední vlk na české straně Šumavy byl zastřelen v roce 1874 v polesí Lipka u Vimperka. Od té doby pocházela ze Šumavy pouze občasná pozorování, důkaz o výskytu této šelmy v oblasti ovšem chyběl.

V roce 2015 byl pomocí fotopastí projektu Translynx poprvé zdokumentován výskyt vlka na Šumavě, přesněji na východním okraji pohoří u Loučovic.

Vlk zachycený u Loučovic v roce 2015

První důkaz o rozmnožování na Šumavě poté přineslo video NP Bavorský les, které bylo zveřejněno např. na idnes.cz .

V roce 2017 a 2018 došlo k dalšímu nárůstu záznamů vlka ze Šumavy, a byly také zaznamenány první útoky vlků na stáda ovcí. Správa Národního parku Šumava i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, partneři projektu 3Lynx, proto začaly poskytovat chovatelům ovcí poradenství, jak předcházet škodám způsobeným vlky (jako nejlépe funkční řešení se zatím ukázala instalace elektrických ohradníků a používání pasteveckých psů), jak žádat o dotace na tato preventivní opatření, a jakým způsobem žádat o náhradu škody způsobenou vlky na hospodářských zvířatech. Více na www.navratvlku.cz.

Novodobé šíření vlka na Šumavě a v Pošumaví je dáno především pozitivním vývojem vlčí populace v saské Lužici viz. www.wolf-sachsen.de odkud se mladí jedinci šíří do nových oblastí. Vzhledem k výborným migračním schopnostem vlků, kteří dokáží překonat i několika set kilometrové vzdálenosti, není návrat vlka na Šumavu zas takovým překvapením. Přírodně velice zachovalé území, s rozsáhlou plochou lesů a dostatkem potravy poskytuje této šelmě ideální podmínky pro život. Stejně jako rys ostrovid, i vlk se v současnosti vrací tam, kam, kde kdysi žil a kam také patří.

Realizováno v rámci projektu 3lynx.