Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

KPF-01-272

Financování

Fond malých projektů

Interreg Rakousko - Česká republika

Der Eiszeitmaus hinterher

Trvání

Partneři

Grünes Herz Europas- Nationalparkregion Donau-Moldau

Cílové druhy

myšivka horská

Cílová oblast

česko-rakouské pohraničí Jihočeského kraje

Země

Česko, Rakousko

Předložený projekt umožní nastartovat spolupráci organizací, propojit české a rakouské vědce a přenést získané poznatky i širší veřejnosti a státní správě. Rádi bychom také zvýšili zájem veřejnosti o naše životní prostředí formou jejího zapojení přímo do výzkumu. Naším vědeckým tématem je v tomto případě myšivka horská. Drobounká myšivka horská je velmi zajímavý živočich, který snad ještě žije v horách podél česko-rakouské hranice. Myšivka je jediným zástupcem tarbíků žijícím ve střední Evropě. Již jen ostrůvkovitě zůstala v některých horách jako připomínka doby ledové. Česko-rakouské pohraničí je jedním z mála míst, kde se ještě ve střední Evropě vyskytuje, a tak je chráněná jak českou, tak rakouskou i evropskou legislativou. Přesto se jí nikdo systematicky nevěnuje, ani v České republice, ani v Rakousku. Žije tady ještě? A kde? Hrozí jí vyhynutí? Jestli ano, proč? A co můžeme udělat, abychom ji u nás zachránili? Na všechny otázky v projektu nestihneme odpovědět, ale rádi bychom nastartovali dlouhodobou spolupráci na tomto tématu.

myšivka horská

myšivka horská (foto Jeroen van der Kooij)

Výstupy projektu

Hledali jsme myšivku a našli ji

Hledá se myška z doby ledové

informační leták Pomozte nám najít myšivku horskou

informační stránka o myšivce horské

reportáž Na Šumavě, v Jeseníkách nebo Beskydech žijí myšivky horské. Nikdo neví, kolik jich vlastně je

Galerie