Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

295

Financování

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko 2007-2013

Trvání

Partneři

Vláda Dolního Bavorska (hlavní partner projektu)

Bayerisches Landesamt für Umwelt

WWF Deutschland

Bayerischer Jagdverband e. V.

Bundnaturschutz

NP Bavorský les

Wildland-Stiftung Bayern

ALKA Wildlife (hlavní český partner)

AOPK ČR (nefinanční partner)

MŽP (nefinanční partner)

Stránky projektu

translynx.selmy.cz/

Kontaktní osoba

Tereza Mináriková

Cílové druhy

rys ostrovid

Cílová oblast

Jihočeský a Plzeňský kraj

Šumavsko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida je naší největší populací této vzácné šelmy, přesto je ohrožená řadou negativních vlivů. Hlavním cílem projektu Trans - Lynx bylo zajistit lepší ochranu těchto zvířat formou spolupráce odborníků z Německa i ČR.

Aktivity

Přeshraniční spolupráce jednotlivých zájmových skupin

Cílem projektu je zlepšení komunikace mezi státní ochranou přírody, myslivci, lesníky, neziskovými organizacemi či vědci. Ti všichni mohou přispět k ochraně šumavsko-bavorské populace této vzácné šelmy. Je ale třeba, aby vzájemně sdíleli data z výzkumu, vyměňovali zkušenosti a společně hledali řešení problémů spojených s výskytem rysa v krajině.

Biologické údaje o stavu populace

Pro efektivní ochranu rysa je třeba získat kvalitní biologické údaje o stavu populace a jejich analýzou zhodnotit populační stav a budoucí trendy vývoje. Sběr dat o výskytu rysů byl prováděn metodou fotomonitoringu a mapováním pobytových znaků.

Osvěta veřejnosti

Často právě postoj člověka rozhoduje o tom, zda rys bude součástí naší přírody. Projekt byla v rámci projektu realizována osvětová kampaň, jejímž cílem bylo zlepšit povědomí o nutnosti ochrany rysa ostrovida, zlepšit vztah vybraných zájmových skupin k tomuto druhu a tím přispět ke snížení míry nelegálního lovu, který je u nás hlavním ohrožujícím faktorem.

Výstupy projektu

Brožura Jak rozpoznat kořist rysa

Brožura Šumava: rys, přirozené horské lesy i kůrovec

Brožura Stopy rysa a jiných lesních zvířat

Brožura Já rys

Plakát Já rys - jeden rok v životě rysa (česky)

Plakát Já rys - jeden rok v životě rysa (německy)

Odborná publikace Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha)

Rysí mapa

Mapová aplikace zobrazuje fotografie zvířat, zaznamenaných na fotopasti v rámci projektů 3Lynx, Trans-Lynx a rakouského Luchsprojekt Osterreich Nordwest v oblasti Šumavy a širšího Pošumaví na území České republiky, Bavorska a Rakouska.