Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Beleco, z.s.

projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ financovaný Ministerstvem životního prostředí

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Trvání

Kontaktní osoba

Tereza Mináriková (vedoucí projektu)

Cílové druhy

rys ostrovid

Rys ostrovid je kriticky ohroženým a zároveň chráněným druhem, pro který je v současnosti připravován program péče. Faktorem, který rysa ostrovida u nás nejvíce ohrožuje, je pytláctví, které je částí veřejnosti stále tolerováno. O biologii rysa ostrovida navíc koluje řada nepravdivých fám a mýtů. Cílem projektu Rysí příběhy je přiblížit lidem život konkrétních rysů z jižních a západních Čech a tím je motivovat k ochraně tohoto druhu. Rysí příběhy byly publikovány formou FB postů a webových aktualit doplněných atraktivními fotografiemi a videy, nejlepší příběhy vyšly také jako tisková zpráva. Součástí projektu bylo i vylepšení Rysí mapy, spolupráce s veřejností na monitoringu rysa a komunikace s myslivci.

Rysí příběhy

Spolupráce se vyplatila: nové video rysa, v nové lokalitě

Rys Jan - další cestovatel

Rys Joachim

Značkování rysů

Jak je to s rysy v Novohradských horách?

Pojmenujte rysího samce

Rysí kocour Morris

Zkuste si rozpoznat jedince rysů

Rysice Jiskra má dvě koťata

Jedinečná možnost pojmenovat rysí kočku!

Rysí máma Michelle

Rys Jan z Novohradských hor

Tiskové zprávy

30.11.2016: Fotopast přinesla první důkaz o rozmnožování rysa ostrovida v českých Novohradských horách

9.8.2016: Česko-bavorsko-rakouská rysí populace čítá 60-80 jedinců