Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

104/32/18

Financování

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Aktivity projektu Monitoring a podpora populací sysla obecného na jižní Moravě se překrývá s projektem Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, čímž jsou zajištěny náklady na kofinancování.

Trvání

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

jižní Morava

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu bylo detailní terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině a sledování parametrů prostředí, kde se vyskytuje. Druhým cílem projektu byla komunikace s místními zemědělci, předávání informací, spolupráce s nimi na jeho ochraně a prezentace druhu a známky Sysli na vinici veřejnosti.