Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Speciální číslo Bulletinu Vydra

Dostává se Vám do rukou speciální číslo Bulletinu Vydra.

Bulletin Vydra vychází od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice.

Bulletin Vydra číslo 19 je celý věnován výsledkům projektu Lutra lutra. Projekt Lutra lutra byl převážně výzkumný projekt, běžící od roku 2017 do roku 2021. Probíhal v Ústeckém kraji a přilehlé části Saska. Cílem projektu bylo zhodnotit stav populace vydry říční a jejího prostředí v tomto území.

Tak jako předchozí čísla jsou všechny články Bulletinu volně dostupné online, níže. Protože se ale jedná o speciální číslo, bylo také připraveno v tištěné podobě - napište nám a my jej pošleme poštou. Projekt Lutra lutra byl postaven na česko-německé spolupráci a výzkum probíhal na obou stranách státní hranice. Proto vychází toto číslo také nezvykle v německé mutaci.


Celé číslo v jednom souboru (česky; 20 MB)

Celé číslo v jednom souboru (Deutsche; 19 MB)


Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019-2020 (česky)

Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Vorkommen des Fischotters im Osterzgebirge und im Erzgebirgsvorland in Sachsen und in der Tschechischen republik 2019-2020 (Deutsche)


Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách (česky)

Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetische struktur der Fischotterpopulation im Erzgebirge (Deutsche)


Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Künzelmann B., Zápotočný Š.: Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří (česky)

Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Künzelmann B., Zápotočný Š.: Das Nahrungsdargebot fur den Fischotter im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland (Deutsche)


Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Složení potravy vydry říční v různém prostředí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří (česky)

Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters in Unterschiedlichen gewasserhabitaten in Bereich des Erzgebirges und des Erzgebirgsvorlandes (Deutsche)


Beran V. a Poledníková K.: Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla (česky)

Beran V. a Poledníková K.: Zur Wanderausstellung Ich bin ein Vydra. Wie der Fischotter uber die Grenze kam (Deutsche)