Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Listopad patřil syslům

Ač sysli v listopadu spí hluboko pod zemí, nad zemí se toho pro ně dělo v listopadu moc. Prosekaly se keře, vysázely stromy, analyzovala data a rokovalo se. A podíl na tom má obrovské množství lidí, kterým patří velký dík!

Sysel obecný patří k našim nejohroženějším savcům a důvodem je, že u nás ztratil prostředí, kde žít. Obrovské lány a intenzifikace zemědělství způsobily, že druh běžný skoro na celém území České republiky dnes žije na několika stovkách hektarů. Většinou ustoupil na travnatá letiště, kempy a golfová hřiště. V zemědělské krajině mu chybí dostatek potravy, dostatek prostoru a bezpečí a navíc se musí vyrovnat se všemi postřiky a pesticidy.

Dva roky intenzivního výzkumu teď vyvrcholily v listopadu, kdy už sysli spí zimním spánkem hluboko pod zemí. O syslech na jižní Moravě, kteří zde žijí ve vinicích a sadech, se toho ví velmi málo. A tak naší hlavní činností byl výzkum. V listopadu jsme ale přistoupili i ke konkrétním opatřením, jak syslům pomoci.

Ovocné stromy na letišti v Miroslavi

Nejprve se v Miroslavi a ve Velkých Pavlovicích vysázely ovocné stromy. Proč? Hlavním zdrojem potravy syslů jsou různé části bylin. Ale ovoce je velmi energetický, doplňkový zdroj potravy v důležitém období, kdy se musí velmi rychle vykrmit na zimu. Roztroušené stromy v zemědělské krajině, aleje, ale i ovocné sady navštěvují podle toho, jak zde ovoce dozrává. Sysli jsou zemní veverky, na stromy nevylezou, ale ovoce, které popadá na zem, jim pomůže rychleji tvořit podkožní tukové zásoby, které jsou zásadní pro přežití v období hibernace. Sysli mají úžasný metabolismus, během krátkého období roku naberou tukové zásoby tak, že ztloustnou o polovinu své váhy těla. Tuk pak postupně spotřebovávají během sedmi měsíců, kdy spí. Vhodné je tedy pro ně ovoce, které zraje v časném létě, jako například třešně, višně či meruňky. Ovocných stromů je ale v naší zemědělské krajině málo. Začali jsme proto organizovat jejich vysazování a letos se podařilo vysadit pět ovocných stromů na okraji sportovního letiště v Miroslavi a 15 stromů v terasách Velkých Pavlovic. O vysazení se zasloužili zejména členové Aeroklubu Miroslav a Vinařství Krejčiřík z Velkých Pavlovic. Ti se také budou o stromy nadále starat.

Ovocné stromy ve Velkých Pavlovicích

Ovocné stromy jsou důležitým zdrojem potravy, hlavním prostředím syslů jsou ale krátkostébelné trávníky, stepi. Tak jako v dnešní krajině chybí ovocné stromy, tak zde chybí i tohle hlavní prostředí syslů. Zmizely travnaté stráně a meze, okraje polních cest a pastviny. Po ukončení tradičního hospodaření byly buď rozorány do velkých lánů, nebo zarostly křovím. Tak se i stalo u dvou strání severovýchodně od města Velké Pavlovice ve viniční trati Lizniperky – zarostly šípkem a trnkou. Stráně se nachází kousek od malé satelitní kolonie syslů, kterou jsme zde zaznamenali. Navíc při botanickém průzkumu v roce 2018 bylo zjištěno, že se zde stále vyskytuje několik vzácných druhů stepních rostlin a bylinná vegetace mezi keři je v poměrně dobrém zachovalém stavu. To nás okamžitě nakoplo k tomu, abychom s tím něco udělali. Dali jsme si schůzku s vlastníkem pozemku – městem Velké Pavlovice. Slovo dalo slovo a společně jsme naplánovali zásah. Dvacet dobrovolníků se sjelo v listopadový víkend, aby stráně vyčistili. Za víkend odstranili šípkové a trnkové keře z jedné 400 metrů dlouhé stráně.

Pracovní tým na stráni

Zkušenosti z praxe a výsledky výzkumu je nutné sdílet. Proto byla na konci listopadu uspořádána konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly. V Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích se sešlo 66 odborníků a nadšenců z celé České a Slovenské republiky. Dvacet dva přednášek zaplnilo celý první den. Večer se účastníci konference v Lotrinských sklepech seznámili i s lokálními víny označenými známkou Sysli na vinici. Druhý den byl věnován diskusi. Hlavním tématem diskuse byla aktualizace Záchranného programu pro sysla obecného v České republice. Protože se konference účastnili jak úředníci, tak vědci a studenti, pracovníci ochrany přírody, nevládních organizací i zástupci z řad zemědělců byla diskuse zajímavá a podnětná až do poslední minuty. Zájemci se také podívali do vinic a sadů Velkých Pavlovic, kde se v tomto prostředí vyskytuje kolonie syslů.

účastníci konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Moc bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli na těchto aktivitách. Je motivující vidět, kolik lidí je ochotno něčím přispět. Každý se může podílet na tom, aby naše krajina vypadala a fungovala lépe, abychom zachránili naše původní druhy a ekosystémy. Každý to může dělat v rámci svých možností a schopností. Každý má možnost se přidat.

Akce proběhly v rámci projektů Sysli pro krajinu, krajina pro sysly - Monitoring a podpora sysla obecného na jižní Moravě II.