Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Jak je to s rysy v Novohradských horách?

V některých oblastech, kde dlouhodobě probíhá monitoring rysa ostrovida pomocí fotopastí, monitorovaní jedinci nevratně předčasně „mizí“. Nejlépe je to vidět na datech z Novohradských hor, kde fotomonitoring probíhá od jara 2013. Toto území se zdá být vhodné pro trvalé osídlení rysy, s kapacitou zhruba čtyř dospělých zvířat. Většinou se jedinci v této oblasti pohybují na české i na rakouské straně Novohradských hor, ve Freiwaldu. Prostředí Novohradských hor je z pohledu rysa ostrovida velice vhodné: je to území s vysokou lesnatostí, malou hustotou lidských sídel, bohaté na skály, rokle a sutiny. To potvrzuje i letošní doklad o rozmnožování rysů v této oblasti: zdokumentována byla kočka Jiskra s koťaty.

Přesto se stalo, že po dobu 13 měsíců, téměř chybí záznamy. V období od srpna 2014 do září 2015 pochází pouhé dvě rysí fotografie, dvakrát zde z Rakouska zavítal rys Igor. Pak „zmizel“, stejně jako ostatní tři jedinci, kteří zde byli do léta 2014 sledováni. V průběhu zimy 2014/2015 probíhal intenzivní monitoring pobytových znaků na sněhu. Prošlo se přes 260 km stopovacích tratí, nebyla nalezena jediná stopa rysa ostrovida. Po této roční pauze, kdy původní jedinci - Bond, Igor, NN03, NN18, zmizeli, toto území osídlila úplně nová zvířata: rysi Luděk, Jiskra, Jan a Norah. Jestli je taková výměna přirozená, co je její příčinou – o tom právě probíhá diskuse na našem Facebooku. Můžete se připojit.

Rys Bond

Rys Igor

Rys NN18

Rys Jan

Rys NN03

Rysice Norah

Rysice Jiskra má koťata

Rys Luděk

Graf záznamů rysů v Novohradských horách

Rysí příběhy vychází s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Projekt probíhá ve spolupráci s Beleco z. s.