Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Sběr uhynulých vyder v České republice je organizován již od 90. let. Od roku 2008 jej organizuje naše společnost a to z různých finančních zdrojů:

2008 - 2010 projekt Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace

2011, 2012 AOPK ČR a vlastní prostředky

2013, 2014 vlastní prostředky

2015 - 04/2017 projekt Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v České republice

05/2017 - 2022 AOPK ČR a vlastní prostředky

Trvání

Partneři

Na sběru a analýzách uhynulých vyder spolupracujeme s:

AOPK ČR - spolupráce při sběru kadáverů

Český nadační fond pro vydru - spolupráce při sběru kadávarů (Třeboňsko)

Záchranná stanice Pavlov, o.p.s. - spolupráce při sběru kadáverů (kraj Vysočina)

Policie ČR - vyšetřování nelegálního zabití vyder

Muzeum města Ústí nad Labem - základní pitvy, archivace vzorků

ÚBO AV ČR - genetické analýzy vzorků

ČZU Praha, VFU Brno - parazitologie

FCHT Universita Pardubice - anorganické látky v tkáních

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník: lukas.polednik@alkawildlife.eu, 606598903

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

celá Česká republika

Sledování stavu populací ohrožených druhů živočichů je obvykle založeno na monitoringu rozšíření. Významným zdrojem informací však mohou být také systematicky shromažďované údaje o úhynech jedinců. Zjištění příčin úhynu volně žijících živočichů poskytuje cenný zdroj informací o faktorech ovlivňujících jejich populace. Kromě příčin úmrtí lze prováděním dalších analýz (detailní pitva, DNA analýzy, rentgen, řez zubů, apod.) sledovat i mnoho důležitých parametrů dané populace, např. věkovou strukturu, poměr pohlaví a míru mortality, genetickou variabilitu či tok genů. Tato data – zejména pokud jsou sbírána dlouhodobě a konzistentní metodou – jsou potom neocenitelnou pomůckou při sledování vývoje těchto populací.

Sběr uhynulých vyder v České republice je organizován již od 90. let. Od roku 2008 jej organizuje naše společnost. Jedná se o náš dlouhodobý záměr, tomuto tématu se věnujeme detailněji. Dosavadní výsledky jsou prezentovány na:

webu vydryonline.cz

online mapové aplikaci vydrynasilnici.cz

Galerie