Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

1791163

Financování

Operační program životní prostředí

(Evropská Unie a Ministerstvo životního prostředí České republiky)

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Trvání

Kontaktní osoba

Václav Beran

Cílové druhy

norek americký

Cílová oblast

Národní park České Švýcarsko a jeho okolí

Cíl projektu

Norek americký (_Mustela vison _Schreber) patří k nepůvodním druhům fauny savců na území České republiky. Jako zavlečený druh představuje nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. V dnešní době se nachází již na velké části území České republiky. V NP České Švýcarsko byla jeho přítomnost poprvé zjištěna v zimě roku 2009 při sčítání vyder na sněhu. Poté došlo k jednání se Správou Národního parku České Švýcarsko, jehož výsledkem byla smlouva o spolupráci při regulaci norka amerického na území parku a návrh projektu. Cílem projektu je zmapování současného výskytu a regulace populace norka na celém území národního parku, a také v jeho okolí, zejména v povodí toků, které tečou do národního parku.

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín v oblasti, kde Labe opouští Českou republiku a vtéká do Německa. Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a soutězky a na ně vázaná specifická flora a fauna. Oblast tvoří z největší části křídové druhohorní sedimenty. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1 km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice a Křinice. Vodní toky často vynikají svojí kvalitou a neregulovanými koryty. Druhově bohatá ichtyofauna je tvořena jak druhy z cejnového pásma (které žijí v Labi), tak druhy pstruhového a lipanového pásma. Losos obecný se navrátil po mnoha letech a stále jde o jedinou lokalitu v ČR. Z dalších zvláště chráněných druhů ryb zde žije vranka obecná. Stále početné jsou ještě populace raka říčního a vzácně se zde vyskytuje i kriticky ohrožený rak kamenáč. Mezi další druhy ohrožené predací norka amerického patří řada druhů obojživelníků, např. skokani zelení, hnědí či ostronosí, čolci velcí, horští a obecní. Z plazů jsou to především užovky obojkové. Ke zranitelným druhům ptákům patří skorec vodní, konipas horský nebo ledňáček.

Metody

V projektu byly použity ověřené metody, které jsme použili a testovali v předchozím projektu Regulace norka amerického na Vysočině, navíc používáme pro monitoring norků také fotopasti.

Odchyt

Regulace místní populace norků byla prováděna metodou opakovaných odchytů volně žijících zvířat. Pro odchyt byly použity živochytné sklopce. Živochytné pasti jsou designovány a instalovány tak, aby maximalizovaly odchyt norků a minimalizovaly odchyt jiných druhů živočichů.

Monitoring

Výskyt norků byl monitorován pomocí monitorovacích raftů a fotopastí. Monitorovací rafty jsou plovoucí plochy, kde je umístěn měkký trvale vlhký substrát, na kterém zvířata po přeběhnutí zanechají stopu. Fotopasti jsou fotografické přístroje, které se spustí na základě informace z tepelného čidla.

monitorovací raft

Monitorovací raft pro sledování norka amerického