Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

vlastní prostředky

Trvání

Partneři

Národním výzkumný ústav Dunajské Delty

Kontaktní osoba

Andreas Kranz

Cílové druhy

norek evropský (Mustela lutreola)

Cílová oblast

Biosférická rezervace Delta Dunaje

Země

Rumunsko

Ve spolupráci s Národním výzkumným ústavem Dunajské Delty probíhá v deltě řeky Dunaj základní monitoring populace norka evropského (Mustela lutreola L.).

Norek evropský je po rysu iberijském (Lynx pardinus) druhá nejohroženější suchozemská šelma Evropy. Ve Směrnici EU o ochraně přírodních stanovišť (FFH Directive), volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je jmenován mezi prioritními druhy za jejichž uchování má EU zvláštní zodpovědnost. V současnosti se norek evropský vyskytuje jen v několika izolovaných populacích (ve Francii, Španělsku, Estonsku, Ukrajině, Bělorusku, Rusku a v Rumunsku), přičemž u všech těchto populací, vyjma té v Rumunsku, byl zaznamenán prudký pokles početnosti. Aktivity v deltě Dunaje se soustřeďují na zjištění rozšíření místní populace norka evropského a zjištění rizikových faktorů ohrožujících tuto populaci včetně potencionálního výskytu norka amerického (Mustela vison, Schreber). Norek americký je nepůvodní druh, zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky v 20.letech 20. století. Bohužel pro původní populace norka evropského představuje značné riziko.

Výstupy

Mihai E. Marinov, János Botond Kiss, Aleš Toman, Lukáš Poledník, Vasile Alexe, Mihai Doroftei, Alexandru Dorosencu, Andreas Kranz (2012): Monitoring of European Mink (Mustela lutreola) in the Danube Delta Biosphere Reserve - Romania, 2003-2011. Scientific Annals of the Danube Delta Institute 18: 69-74.