Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Jihomoravský kraj

Trvání

Kontaktní osoba

Václav Beran

Cílové druhy

dravci

čáp černý

Cílová oblast

EVL Mušovský luh

EVL Drnholecký luh

EVL Vranovický a Plačkův les

Ornitologický průzkum zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit Mušovský luh, Drnholecký luh a Vranovický a Plačkův les je zaměřen především na zmapování hnízd dravců a čápa černého, určení jejich přesné lokalizaci v souřadnicovém systému GPS, zjištění jejich aktuální obsazenosti v roce 2008. Hnízda velkých dravců jsou hledána především s ohledem na jejich další ochranu a zabezpečení klidného průběhu hnízdění v příštích letech. Většina velkých hnízd je totiž jejich majiteli obsazována opakovaně několik let po sobě nebo dochází ke stavbě nových hnízd v blízkém okolí. Většina dravců a také černý čáp jsou citliví na rušení v době hnízdění. Díky znalosti lokace hnízd je tak možné redukovat rušivé faktory (v tomto případě především lesnické práce) a zabezpečit hnízdícím jedincům klid.