Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

97/32/23

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2023 - Podprogram A

Trvání

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

jižní Morava

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině v roce 2023. Sysel, v současnosti kriticky ohrožený druh, byl dříve běžným druhem zemědělské krajiny. Úbytek sysla ukazuje na stav naší krajiny. Pomoc syslovi má proto širší uplatnění, znamená také podporu vzácných biotopů a pomoc při vytváření funkční zemědělské krajiny. V rámci projektu bude realizován monitoring populací, spolupráce s vlastníky pozemků, management syslích lokalit, osvěta široké veřejnosti. Projekt navazuje na naše dosavadní aktivity v tomto tématu.

Aktuality a výstupy

Zpráva Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2023

Syslí louka v Miroslavi

Pozvánka do ZOO Olomouc

Jak jsou na tom sysli v Pavlovicích?

Pozvánka do Miroslavi v roce 2023

Pastvina exmoorských koní je domovem pro sysly