Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

72/32/22

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022 - Podprogram A

Trvání

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

jižní Morava

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině v roce 2022. Sysel, v současnosti kriticky ohrožený druh, byl dříve běžným druhem zemědělské krajiny. Úbytek sysla ukazuje na stav naší krajiny. Pomoc syslovi má proto širší uplatnění, znamená také podporu vzácných biotopů a pomoc při vytváření funkční zemědělské krajiny. V rámci projektu bude realizován monitoring populací, spolupráce s vlastníky pozemků, osvěta široké veřejnosti. Projekt navazuje na naše dosavadní aktivity v tomto tématu.

Aktuality a výstupy

Reportáž k poslechu v Českém rozhlase

Reportáž ke koukání v České televizi

Rozkvetlé Miroslavské letiště

Pozvání do Miroslavi