Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

8/32/21

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021 - Podprogram A

Trvání

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

jižní Morava

Cíle projektu

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině v roce 2021. Sysel, v současnosti kriticky ohrožený druh, byl dříve běžným druhem zemědělské krajiny. Úbytek sysla ukazuje na stav naší krajiny. Pomoc syslovi má proto širší uplatnění, znamená také podporu vzácných biotopů a pomoc při vytváření funkční zemědělské krajiny. V rámci projektu bude realizován monitoring populací, výzkum, spolupráce s vlastníky pozemků, osvěta široké veřejnosti. Projekt navazuje na naše dosavadní aktivity v tomto tématu.

Aktuality

Pozvání do Pavlovic

Posílení syslů v Pavlovicích

Populace syslů v Újezdě u Brna zanikla

Ovoce pro sysly, i pro lidi

Syslí podcast