Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

švýcarská nadace Pro Lutra

Trvání

Kontaktní osoba

Andreas Kranz

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

Švýcarsko a okolí

Země

Švýcarsko

Cíl projektu

Švýcarsko je jednou ze zemí, kde vydra říční během minulého století úplně vymizela. Zdá se, že nejvýznamnějším faktorem, který měl vliv na vymizení vyder ve Švýcarsku jsou vysoké hladiny organochloridů (zejména PCB) v ekosystému. Již delší dobu ve Švýcarsku probíhají různé aktivity, které by vedly k opětovnému výskytu vyder v této zemi. Vzhledem k současnému trendu šíření vydřích populací v řadě států Evropy je potenciálně možná i opětovná rekolonizace Švýcarska. Bohužel možnosti potencionální migrace vyder v oblasti Alp snižují vysoké hory oddělující jednotlivá povodí a značná destrukce prostředí některých řek tekoucích ze Švýcarska. Cílem projektu bylo zhodnotit možnosti přirozené migrace vyder do Švýcarska z populací vyder z okolních zemí (Německo, Francie, Rakousko, Itálie). Projekt byl založen na mapování výskytu vyder v okolních státech a vytipování možných migračních tras pro jedince z nejbližších populací směrem do Švýcarska. Na tyto potenciální migrační trasy pak bude soustředěno revitalizační úsilí.

Na podzim roku 2007 a únoru roku 2008 bylo prozkoumáno několik oblastí v zemích sousedících se Švýcarskem tak, aby bylo možné, na základě známého areálu rozšíření vyder v těchto zemích, odhadnout pravděpodobnost této re-kolonizace. Výzkum byl založen na kontrole 477 mostů vhodných pro monitoring vyder. Tyto mosty jsou umístěny na řadě řek a jejich přítocích: 143 mostů na Rhóně ve Francii, 13 na Mossele, 135 na Rýnu (Francie 51, Baden-Württemberg 52, Bavorsko 5, Rakousko 27), 99 na Dunaji v Německu a Tyrolsku (Rakousko), 36 na řece Ticino (Itálie), 34 na Addě (Itálie) a 17 na Adige (Itálie). Ve zmiňovaných oblastech nebyl proveden v minulosti žádný průzkum a údaje o výskytu vyder byly dostupné jen ze dvou oblastí repatriace (v Alsasku a v severní Itálii), a také z oblasti na jih od Ženevského jezera (okres Haute-Savoie). Množství záznamů výskytu vyder na jih od Ženevského jezera po roce 2000 významně vzrostlo, ve srovnání s předchozími dvěma dekádami, a poslední záznamy o výskytu pozorované francouzskými kolegy pocházení z dubna roku 2007.

Během našeho průzkumu jsme nalezli pobytové znaky vyder v Alsasku na řece Fecht (5 mostů), na řece Ticino jihozápadně od Milána v Itálii (2 mosty) a na řekách Inn a Ziller v Tyrolsku (3 positivní mosty).

Projekt v médiích

Kommt bald ein Fischotter aus Österreich ins Engadin? (článek v novinách, pdf)