Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Milvus Group Association, Societatea Ornitologică Română, S.C. Aster Consulting S.R.L.

Trvání

Kontaktní osoba

Gašpar Čamlík

Cílové druhy

ptáci, dravci

Cílová oblast

Rumunsko

Země

Rumunsko

ALKA Wildlife, o.p.s. se zapojila do mapování ptáků Rumunska. Projekt nese název „Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din România în baza articolului 12 din Directiva Pasari” a klade si za cíl zmapovat aktuální stav populací ptáků v Rumunsku za účelem povinného reportu do EU.

Naše organizace se zapojila do dvou monitorovacích akcí – do mapování běžných druhů ptáků (Common Bird Monitoring), za SOR / Birdlife Romania koordinoval Zoltán D. Szabó, Zoltán Benko, a do monitoringů dravců (National Birds of Prey Inventory in Romania 2013-2014), za Milvus Group koordinoval Attila Marton.

Common Bird Monitoring si klade za cíl standardizovanou metodikou zmapovat všechny druhy ptáků v kvadrátu (2x2 km) během dvou návštěv. V kvadrátech, jež byly podle zadaných charakteristik náhodně vybrány, byla pro sčítání ptáků použita bodová metoda. National Birds of Prey Inventory, čili monitoring dravců, zase probíhal na bodech s vyhlídkou a účelem bylo během třech hodin určit a zaznamenat všechny pozorované dravce.