Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)

Trvání

Partneři

Turda Zoo

Plzeňská ZOO

Danube Delta Museum

Macin National Park

National Institute for Research in the Danube Delta

Kontaktní osoba

Andreas Kranz

Cílové druhy

tchořík skvrnitý (Vormella peregusna)

Cílová oblast

Dobrogea (Rumunsko)

Země

Rumunsko

Cíl projektu

Tchořík skvrnitý (Vormela peregusna peregusna) je považován za ohrožený a vzácný druh evropské fauny. Bohužel o aktuálním stavu populací tchoříka v Evropě jsou jen minimální informace. Cílem projektu je provést základní průzkum v jedné z oblastí areálu výskytu - v Dobrogea pohoří na jihu Rumunska.

Tchořík skvrnitý je vědci a ochranáři poměrně opomíjený druh. Všechny informace o distribuci tohoto druhu v Evropě jsou desítky let staré. Aktuální informace pochází jen z náhodných pozorování nebo neověřených zdrojů.

Tchořík skvrnitý

Oblast Dobrogea se nachází mezi řekou Dunaj a pobřežím Černého moře. Jedná se o jednu z mála oblastí v Evropě, kde jsou záznamy o výskytu tchoříka z 20. století. Od roku 2000 mají místní vědci a orgány ochrany přírody ale jen dva potvrzené záznamy tohoto druhu: jeden jedinec uhynulý na silnici a náhodná fotografie ornitologa. Oblast Dobrogea může svým charakterem a rozlohou poskytovat dostatečné množství vhodného prostředí pro stabilní populaci tohoto druhu.

V projektu byly realizovány tři expedice do oblasti Dobrogea pohoří. Při těchto expedicích byly sbírány data o výskytu druhu a stavu prostředí. Použité metody: monitoring pomocí tunýlků, pozorování, sběr uhynulých jedinců na silnicích a dotazování pastevců a zemědělců.

pracovní tým

Galerie