Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

0356722020

Financování

Norské fondy 2014 - 2021

Trvání

Partneři

NTNU (Norwegian University of Science and Technology)

Naturformidling van der Kooij

Cílové druhy

myšivka horská

Cílová oblast

Země

Česko, false

V rámci projektu jsme mohli realizovat dvě setkání odborníků z partnerských organizací s cílem se navzájem poznat, předat si znalosti týkající se výzkumu a druhové ochrany a případně připravit společný projekt. Na začátku května norští partneři navštívili Česko republiku a v rámci jednoho týdne se nám podařilo navštívit všechny oblasti výskytu myšivky horské – Jeseníky, Beskydy, Novohradské hory a Šumavu. V jednotlivých pohořích jsme mohli vidět lokality výskytu v poměrně různém prostředí. Stihli jsme také norským kolegům ukázat lokality se syslem obecným, který v Norsku nežije a na rozdíl od schovaných myšivek, sysli kolem nás pobíhali a pískali. V srpnu jsme naopak my navštívili Trondheim, kde jsme v rámci několikadenní návštěvy realizovali sérii přednášek pro pracovníky a studenty Norské University Vědy a Technologie (NTNU) a další zájemce.

**NÁVŠTĚVA NORSKÝCH KOLEGŮ**