Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

0356722020

Financování

Norské fondy 2014 - 2021

Trvání

Partneři

NTNU (Norwegian University of Science and Technology)

Naturformidling van der Kooij

Cílové druhy

myšivka horská

Cílová oblast

Země

Česko, false

Dvě setkání odborníků z partnerských organizací s cílem se navzájem poznat, předat si znalosti týkající se výzkumu a druhové ochrany a případně připravit společný projekt.

První aktivitou je návštěva odborníků z Norska do České republiky. Plánováno je terénní setkání s cílem se podívat na aktuální i historické lokality myšivky horské.

Druhou aktivitou je reciproční návštěva odborníků z ALKA Wildlife do Norska. V rámci výletu bude uspořádán workshop s představením našich aktivit.

****NÁVŠTĚVA NORSKÝCH KOLEGŮ****