Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Vydry mají problém, celosvětově

Po roce je tu druhý Mezinárodní den vyder: IOSF vyhlásila tento den na 25.5.2016.

Vydry na tom nejsou dobře. A co je horší, zdá se, že situace se zhoršuje!

IUCN v letošním roce přehodnotila jejich stav. Všechny vydry jsou na červeném seznamu IUCN: 5 se statusem téměř ohrožený, 2 zranitelný, 5 ohrožený. Pouze jedna, severoamerická vydra, je na tom zatím dobře, má jen status málo dotčený a stabilní vývoj. V loňském roce jsme Vás informovali, že 9 ze 13 druhů má klesající populační trend. Letos je to již 12 ze 13!

Status jednotlivých druhů vyder v roce 2016

Mezinárodní fond na ochranu vyder (IOSF) letos vyhlásila nejen Mezinárodní den vyder, ale dokonce i Mezinárodní rok vyder. Pokud Vás zajímají vydry ve světě podívejte se na stránky www.otter.org.

V České republice žije jeden druh vydry – vydra říční.

O ní a tom, co se u nás děje pro její ochranu si můžete přečíst jednak na stránkách AOPK www.zachranneprogramy.cz a také na našich nových webových stránkách www.vydryonline.cz.

Cílem stránek vydryonline.cz je informovat o aktuálním rozsáhlém projektu Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice a poskytovat aktuální a komplexní informace o vydře říční v České republice.

Realizováno v rámci projektu Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tato aktivita je realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.