Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Výsledky mapování plcha velkého zveřejněny

Celorepublikové mapování výskytu plcha velkého v letech 2015 a 2016 probíhalo za velkého přispění Vás, veřejnosti. Výsledky jsou nyní zveřejněny v odborném časopise Mammalian Biology.

Článek je možné si stáhnout zde.

Tímto ještě jednou děkujeme za pomoc při mapování a zároveň dodáváme, že data o výskytu plchů sbíráme i nadále.