Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Výsledky mapování plcha velkého

V letech 2015 a 2016 probíhalo mapování našeho největšího plcha – plcha velkého. Mapovali jednak zkušení či zaškolení mapovatelé přímo v terénu ve vybraných bodech celé republiky, a také byly sbírány údaje o pozorování od veřejnosti.

Zkontrolováno bylo poslechem v nočních hodinách celkem 1830 bodů v rámci celé ČR. Od veřejnosti bylo získáno 345 nálezů všech našich plchů, z nichž v 235 případech šlo o recentní nález plcha velkého s přesnou lokalizací.

Výskyt plcha velkého byl zjištěn ve 188 faunistických kvadrátech, což představuje 28% území ČR, přičemž se jedná zejména o Moravu a severní oblasti Čech. Střed, jih a jihozápad je bohužel obsazen jen velmi roztroušeně. Co ale budeme povídat, nejnázornější je, když si prohlédnete přiloženou mapku.

A poznámka nakonec: Pokud jste propásli nádherný rozhovor s Peterem Adamíkem o tomto kouzelném obyvateli našich lesů, připomínáme rozhovor v Českém rozhlase v pořadu Meteor.

Více o projektu Rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato aktivita je realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.