Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Výroční zpráva 2018

Jako každý rok i letos jsme vydali výroční zprávu organizace za poslední rok (2018).

Zajímavé čtení přeje celý ALKA tým.

Výroční zpráva 2018