Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sysli na vinici se šíří. Známku získali vinaři z Hnanic

TISKOVÁ ZPRÁVA ALKA WILDLIFE A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hnanice, 28. listopadu 2016 Čtyři vinařství z Hnanic dnes budou oceněna zlatou známkou Sysli na vinici. Tu získávají vinaři za to, že na svých vinicích vytváří vhodné prostředí pro sysla obecného. Osud tohoto dnes kriticky ohroženého druhu závisí právě na způsobu hospodaření na vinicích. Nákupem vína se zlatou známku „Sysli na vinici“ mohou lidé podpořit vinaře, kteří syslům pomáhají.

Čtyři vinařství z Hnanic se dnes připojují do projektu ochrany sysla obecného. Způsobem hospodaření na svých vinicích vytváří prostředí pro dnes velmi vzácného sysla obecného. Ten vymizel z většiny našeho území vlivem změn v hospodaření a v současnosti se nachází jen na několika málo lokalitách. Do Hnanic se sysli vrátili a je jen na vinařích, jestli zde zůstanou. Čtyři z nich se právě rozhodli, že pomohou, a tak dostanou zlatou známku Sysli na vinici.

Sysli na vinici stojí na skvělé myšlence. Pomáhat s ochranou přírody a k tomu ochutnávat moravské víno, to je překvapivé spojení příjemného s užitečným. Říká se, že ve víně je pravda, tak já dodávám, že v tom „syslím“ je i pomoc,“ poznamenává ministr životního prostředí Richard Brabec.

Sysel obecný je v současnosti jeden z nejvzácnějších savců Evropy. Dříve široce rozšířený druh „polního škůdce“ je dnes kriticky ohroženým chráněným druhem. Na vině jsou zejména změny v zemědělském hospodaření, které u nás nastaly po druhé světové válce. Rozorání mezí, které sysel obýval, zcelování pozemků a intenzifikace zemědělského hospodaření způsobily, že na většině svého původního území sysel zmizel. V České republice se tak dnes nachází pouze mizející populace na několika drobných lokalitách.

Pokud chceme tento druh v naší krajině zachovat, je nutné realizovat celou řadu konkrétních opatření k podpoře jeho zbytkových populací. Koordinaci těchto aktivit a vytyčení priorit slouží Záchranný program pro sysla obecného, který ministerstvo vydalo v roce 2008,“ vysvětluje ředitel odboru druhové ochrany Ministerstva životního prostředí Jan Šíma.

Jednou z plánovaných aktivit Záchranného programu je také spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků, na kterých sysel žije. Sem patří i zatravněné vinice. K podpoře vinařů, kteří mají na svých vinicích sysla a kteří mu vytváří vhodné prostředí, připravily organizace ALKA Wildlife a o.p.s. a Muzeum Karlovy Vary s podporou Ministerstva životního prostředí ochrannou známku „Sysli na vinici“.

Cílem naší známky „Sysli na vinici“ je, aby lidé nákupem vína motivovali vinaře k zatravňování meziřadí a nepoužívání rodenticidů. Je to způsob, jak můžete nákupem dobrého vína prospět ohroženým syslům. Na jaře 2016 jsme touto známkou ocenili prvních 14 vinařství z Velkých Pavlovic, kde se v současnosti vyskytuje největší populace sysla ve vinicích,“ sděluje Kateřina Poledníková, koordinátorka projektu a dodává: „A dnes se k oceněným připojují i vinaři z Hnanic na Znojemsku.“

Vinař lepí samolepku o známce na své dveře

Populace syslů se do Hnanic rozšířila z Rakouska. V rakouském pohraničí je výskyt syslů běžnější než na české straně hranice, nachází se zde řada syslích kolonií, například u obcí Schrattenberg, Kleinschweinbarth, Wildendürnbach – Galgenberg, Zwingendorf, Haugsdorf a Mitterretzbach. V současnosti se jim zde daří, a tak se postupně rozšiřují do okolí. „Tam, kde blízko sebe sousedí vinice na obou stranách hranice, mohou sysli přeběhnout a usadit se na české straně. Pokud tam tedy najdou vhodné prostředí. Takovými místy jsou v současnosti Valtice a Hnanice. Je pak jen na vinařích, kteří zde hospodaří, jestli se u nich sysli usadí, rozmnoží a vytvoří životaschopné populace,“ vysvětluje situaci Kateřina Poledníková.

Ke známkou „Sysli na vinici“ čerstvě oceněným vinařům z moravských Hnanic patří Vinařství Josef Kořínek, Vinařství Špetíci, Vinařství Schwarz a Vinný sklep U hafana. Kompletní seznam oceněných vinařství včetně dalších informací o projektu je možné najít na webových stránkách www.syslinavinici.cz.

Vína se známkou Sysli na vinici