Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sysel v zahradě a na poli

Sysel je kriticky ohrožený druh, ale překvapivě také může být škůdce.

Starší ročníky si ještě budou pamatovat sysla za každou chalupou. V období kolektivizace byl sysel „nepřítel státu“. Sysli se vyskytovali plošně a ve vysokých hustotách a pro rozsáhlé škody, které způsobovali na zemědělských plodinách, byli pronásledováni všemi dostupnými prostředky. Za usmrcené jedince syslů byly vypláceny odměny. Pro představu o velikosti tehdejších populací syslů a intenzitě jejich zabíjení si můžete přečíst monografii pana Grulicha z roku 1960, kde například popisuje situaci v katastru obce Valtice: v roce 1949 bylo zlikvidováno 14 000 syslů, a přesto se neprojevil vliv na hustotu populace.

Vzhledem k aktuálnímu stavu populací sysla (v celé ČR žije na 40 lokalitách celkem 6 tisíc syslů) jsou škody na zemědělských plodinách v současnosti jen velmi lokální, ale existují. Sysli, kteří u nás zůstali, stále musí něco jíst a skladba jejich jídelníčku se v zásadě nezměnila, jen záleží na tom, co je v nabídce. Sysel obecný je převážně býložravý druh, konzumuje různé části rostlin, stonky, listy, květy, semena i plody, konzumuje traviny i byliny, spadané plody ze stromů, a konzumuje i zemědělské plodiny v případě dostupnosti. Ani největší optimista nepředpokládá, že sysli se u nás navrátí do stavů v polovině 20. století, to by se muselo zemědělské hospodaření v naší krajině od základu změnit. Ale i lokální škoda způsobená sysly na malém políčku či v zahradě dokáže dotyčného majitele naštvat a těžko lze tuto škodu zlehčit tím, že jinde ji nemají. Co tedy s tím?

V rámci tříletého výzkumného projektu jsme proto sledovali, které zemědělské plodiny vlastně sysli konzumují, a na kterých či kde mohou způsobovat významné škody. Tedy jsme zjišťovali to, co už se zapomnělo. Zároveň jsme se podívali na to, jak škodám zabránit způsobem, který ale neohrozí samotné sysly. V dnešní době bychom už měli použít jiné metody než je například trávení.

Výsledky projektu jsme shrnuli do několika publikací, které si můžete přečíst:

Brožura pro zahrádkáře a zemědělce: Sysel obecný - Jak s ním žít?

Odborná zpráva pro pracvníky ochrany přírody: Sysel obecný a zemědělství

Vědecké články:

European ground squirrels in backyard gardens: Identifying and mitigating agricultural conflicts with an endangered species

A spatial tool to identify potential conflict hotspots for the European ground squirrel in agricultural land

Unusual habitat of European ground squirrel (Spermophillus citellus) populations in agricultural landscape

Sysel okusující sazenice