Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Svatý Martin přiveze „syslí“ víno i z nové vinařské obce

Tisková zpráva

Lidéřovice 8.11.2018 - Známkou Sysli na vinici se pyšní další moravská vinařská obec. Tentokrát je to obec Miroslav v Jihomoravském kraji, kde se syslům dlouho dařilo na sportovním letišti. Vinaři AGRODRUŽSTVA Miroslav, kteří vyrábí víno pod značkou VÍNO PERK, vytváří ve svých vinicích vhodné podmínky, díky kterým se sysli začali šířit z letiště i do okolních vinic a sadů, které obklopují obec. Vzhledem k tomu, že vinice splňují podmínky hospodaření přátelského k syslům, získalo pro svoje vína v tomto roce zlatou známku „Sysli na vinici“. Nákupem takto oceněného vína mohou lidé podpořit vinaře, kteří vytvářejí kriticky ohroženým syslům dobré životní prostředí.

V Miroslavi žijí vzácní sysli obecní na travnatém letišti, tato kolonie je známá odborné veřejnosti od roku 2008, kdy čítala pouhých 10 jedinců. Díky dobrým podmínkám se populace pomalu zvětšovala, dnes na celé ploše letiště žije více jak 650 syslů. Na letiště navazují zatravněné vinice, které jsou pro sysly ideálním prostředím.

Letos na jaře se objevili dva sysli v jednom malém meruňkovém sadu mezi vinicemi. V rámci monitoringu jsme proto začali procházet i okolí letiště, přilehlé vinice Weinperky i vinice v trati „U Vinohradu“, které jsou od letiště vzdálené asi 1 km. Nory syslů jsme ve vinicích objevili, a to hned na několika místech,“ popisuje novinky letošního roku koordinátorka projektu „Sysli na vinici“ Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife.

Veronika Pakostová z VÍNA PERK ji doplňuje: „Naši pracovníci si při práci ve vinici všímají, co zde žije. Pátrali jsme proto po původci nor, který se ve vinicích objevil. Kontaktovali jsme paní Poledníkovou a do vinic vyrazili společně, s tím, že bychom se rádi do ochrany syslů také zapojili.“ Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, že ve vinicích AGRODRUŽSTVA Miroslav byl v roce 2018 potvrzen výskyt syslů a družstvo má vinice zatravněné, při hospodaření nepoužívá rodenticidy a k syslům je vstřícné – udělili jsme mu pro víno z roku 2018 zlatou známku „Sysli na vinici““.

Ochranná známka Sysli na vinici má již dvouletou tradici. Oceňuje vinařství, která vytváří vhodné podmínky pro kriticky ohroženého sysla obecného. Sysel obecný je živočišný druh zemědělské krajiny, který ke svému životu potřebuje krátkostébelné trávníky. Ty se ale v druhé polovině 20. století z naší krajiny vinou intenzifikace zemědělství vytratily. Zmizely meze, polní cesty, malá políčka, pastviny a s nimi mizeli z krajiny i sysli. V okolí některých jihomoravských obcí se naštěstí zachovala funkční zemědělská krajina s drobnou mozaikou různorodých políček, vinic a sadů, a ta je nyní domovem několika syslích kolonií.

Sysli na vinici stojí na skvělé myšlence. Pomáhat s ochranou přírody a k tomu ochutnávat moravské víno, to je překvapivé spojení příjemného s užitečným. Říká se, že ve víně je pravda, tak já dodávám, že v tom „syslím“ je i pomoc,“ poznamenává ministr životního prostředí Richard Brabec.

Jsem moc ráda za podporu ze strany vinařství. Jejich způsob hospodaření umožnil rozšíření syslů z miroslavského letiště, což je velmi důležité. Plocha letiště je velmi důležitá pro zdrojovou populaci, ale pro dlouhodobé přežití syslů je relativně malá. Zapojení vinařství do péče o krajinu je tak pro sysly v Miroslavi naprosto klíčová,“ uzavírá Kateřina Poledníková.

Víno z Miroslavi od VÍNA PERK si můžete nakoupit buďto objednávkou přes jejich webové stránky ( www.perk.cz ), nebo přímo v AGRODRUŽSTVU či v Brně, v jejich prodejně Masová bedýnka, kde kromě masa z jejich chovu prodávají právě i víno z vlastních vinic. Víno se zlatou známkou Sysli na vinici od dalších vinařů také můžete v nejbližších dnech ochutnat na vinařských akcích spojených se svatomartinským a mladým vínem, a to ve Hnanicích v sobotu 10.11.2018 při Hnanickém koštování mladých vín nebo další víkend 17.11.2018 ve Svatomartinských otevřených sklepech ve Velkých Pavlovicích.

Miroslavské vinice

Poznámky:

Sysli na vinici“ - ochranná známka

Ochranná známka Sysli na vinici vznikla před dvěma lety díky inspiraci z Rakouska. Známka je vždy předávána přímo jen pro víno vyprodukované ve viniční trati s výskytem sysla v daném roce (není trvalá) a vinařství oceněné známkou musí hospodařit vstřícně k syslům, tedy musí zatravňovat a nepoužívat rodenticidy. „Sysli víno“ poznáte na lahvi podle malého zlatého loga se syslem. Za dva roky existence byla známka udělena 21 vinařstvím, které hospodaří ve Velkých Pavlovicích, ve Hnanicích na Znojemsku a nyní i v Miroslavi. Projekt realizuje Alka Wildlife a je financován Evropskou Unií z ERDF fondu, EHP fondy a Ministerstvem životního prostředí. Vychází s podporou MŽP, ale nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Více informací je možné získat na www.syslinavinici.cz .

Ochrana sysla v ČR

Sysel je hlodavec příbuzný veverkám. Tento dříve plošně rozšířený druh byl tak běžný, že byl považován za škůdce (ovšem ve vinicích a sadech neškodí). Sysla ale ohrozily především změny v české a moravské krajině po druhé světové válce - scelování pozemků, intenzifikace obhospodařování a naopak upuštění od obhospodařování strojově nedostupných pozemků (mezí, menších luk a pastvin). Sysel proto vymizel z většiny území ČR, udržel se pouze na lokalitách s pravidelně udržovanými trávníky. V současnosti je v ČR celkem okolo 6500 syslů, kteří se vyskytují zhruba na 35 izolovaných drobných lokalitách, převážně na letištích, golfových hřištích či v kempech a na jižní Moravě také ve vinicích a sadech šesti obcí. Sysel byl zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a byl pro něj vytvořen i Záchranný program.