Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Střílení vyder v Dolním Rakousku šokovalo okolní státy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Střílení vyder v Dolním Rakousku šokovalo i okolní státy. Proti jsou ekologické organizace z Rakouska, Německa, České republiky, Slovinska či Itálie

Lidéřovice, 21. 4. 2017 - Povolením k odstřelu 40 vyder Dolnorakouská vláda šokovala okolní evropské státy. Vydra říční je v Evropě původní druh, je součástí evropského přírodního dědictví. Vlivem znečištění a regulace vodního prostředí došlo v průběhu 20. století k drastickému poklesu populací vyder, v některých zemích vydry vymizely úplně. Díky postupnému zlepšování životního prostředí a právní ochraně se v posledních desetiletích na řadě míst vydry přirozeně navracejí. Ale jako šelma lovící ryby představuje vydra konkurenci pro rybáře. Ti proto v Dolním Rakousku zažádali o povolení k jejím lovu. Dolnorakouská vláda, navzdory přísné mezinárodní ochraně vydry, toto povolení vydala.

Lov vyder rozhodně není řešením problémů spojených s ochranou tohoto druhu. Narůstající počet ekologických organizací z ostatních států podporují naši žádost o zastavení zabíjení“, říká Christian Pichler, expert na ochranu přírody WWF, která v současnosti podala proti tomuto povolení protest na Dolnorakouský zemský soud. „Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí povolit odstřel vyder nemělo být nikdy vydáno, protože data o stavu populace vyder jsou nedostatečná a diskutabilní“ vysvětluje Pichler. Názor odborníků z organizace WWF podporuje i řada organizací z okolních států jako například z České republiky, Německa, Slovinska, Itálie, i států velmi vzdálených jako je USA, Singapur a touto společnou tiskovou zprávou posílají do Dolního Rakouska jasný vzkaz. Vydry neznají státní hranice a zásah do společné vydří populace znamená ovlivnění populací vyder i v okolních státech. Vydry se navíc dosud ani nevrátily do všech původních oblastí samotného Rakouska, chybí například na velkém území Itálie, nevrátily se vůbec do Švýcarska. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) postoj nevládních organizací také podporuje: „Mezinárodní odborný svět je v této otázce jednotný a nesouhlasí s rozhodnutím Dolnorakouské vlády,“ říká Pichler.

Pro WWF a další ekologické organizace je zřejmé, že dobrý a efektivní management druhu nikdy nezačíná tím posledním – odstřelem. “Místo střílení jedinců je potřeba začít diskusí se všemi zainteresovanými stranami,“ dodává Pichler a připomíná: „Vydra je chráněný druh dle evropské legislativy. WWF spolu s dalšími ekologickými organizacemi proto plánuje využít všech legálních prostředků (včetně stížnosti Evropské Komisi) k zajištění ochrany vydry říční v Dolním Rakousku.“

V České republice vydry prodělaly podobný vývoj jako v Dolním Rakousku, od velkého propadu populace po postupný přirozený návrat a také my teď musíme řešit různé názory na jejich existenci. Přestože je populace vyder v České republice několikanásobně větší než v Dolním Rakousku, používají se jiné prostředky na snížení konfliktu, takové, které patří do vyspělé společnosti 21. století. V ČR navíc máme objektivní data, která jasně ukazují, že odstřel vyder není řešením,“ vysvětluje situaci v ČR Kateřina Poledníková, zoolog ALKA Wildlife.

Doktor Paul Yoxon z Mezinárodního fondu na ochranu vyder říká: „ Silná právní ochrana vydry říční v Evropě nebyla udělena bezdůvodně. Vydry málem vymizely ve 20. století díky znečištění a lovu. V současnosti se navrací, ale návrat není tak rychlý jak si někteří myslí. Hodně rybářství bylo založeno v době, kdy vyder bylo málo, a nebyli tak nuceni proti predátorům podnikat nějaké kroky. Teď je ale potřeba realizovat různá opatření na ochranu ryb a to je nezvyk. Vydry a rybáři mohou koexistovat a znalosti a zkušenosti k tomu existují. Střílení vyder není řešení. Řešením je ochrana ryb, realizace opatření, které nepustí vydry k chovným rybám.”

Všichni ve Slovinsku, nevládní I státní vědecké a výzkumné organizace zabývající se ochranou přírody s napětím sledují co se děje v Rakousku. Střílení vyder, tedy druhu, který je chráněný dle evropské legislativy, je nepřijatelné řešení z pohledu legálního, etického i vědeckého. Jen odstřel samotný nepomůže vyřešit problém (pokud zde nějaký je), ale vytváří problémy nové,“ říká Marjana Hönigsfeld Adamič z Institutu LUTRA. Dvanáct nevládních organizací ze Slovinska tento názor poslalo v otevřeném dopise dolnorakouské vládě.

Po stoleté krizi se vydry teprve navrací do řady evropských států, například ve Švýcarsku či střední a severní Itálii stále chybí. A právě v severní Itálii v jižním Tyrolsku se objevují první jedinci, kteří přichází z Rakouska. Střílení vyder v dolním Rakousku tento proces návratu v severní Itálii určitě negativně ovlivní,” říká Anna Loy z Italian Mammal Society.

Přestože existují dobré příklady z jiných států, Dolní Rakousko trvá na odstřelu.

Odstřel vyder v Dolním Rakousku bude mít zničující vliv na vydry v celé Evropě. Odstřel je technicky chyba, z naší zkušenosti v práci s rybáři ve Velké Británii jsme zjistili, že většina rybářů nepodporuje odstřel vyder. Rybáři potřebují podporu a radu, jak snížit škody. Spoluprací s rybáři se nám podařilo zachránit životy vyder a změnit postoje rybářů, kteří dnes již střílení nechtějí. Prevence je na prvním místě, ne náprava,“ říká Dave Webb z organizace Wild Otter Trust ve Velké Británii.

V Kalifornii, vydry a sportovní rybáři koexistují v souladu poté co vydrám byl omezen přístup do rybníků s chovy ryb. Odstřel není efektivní nástroj na kontrolu predátorů a jsme si jistí, že rakouské rozhodnutí bude mít silný efekt na populace vyder v okolních státech. My, zdejší sportovní rybáři jsme pyšní na své vydry – známky čistého a zdravého prostředí, na kterém jsou ryby, které chytáme, závislé,” říká Alana Chin ze Sacramento Valley Otter Project.

Konflikty způsobené konkurencí člověka a živočichů o nějaké přírodní zdroje jsou staré jako lidstvo. Ale ve 21. století by věda a politické nástroje měly poskytovat efektivní kompromisní nástroje. Řada projektů na národní i mezinárodní úrovni již ukázaly, že rozumné řešení je možné nalézt. Rozumná řešení jsou k dispozici i v konfliktu s vydrou říční a fungují v různých oblastech jejího výskytu“ říká Dr. Reinhard Klenke, expert pracující v Helmholtz Centre for Environmental Research v Lipsku a autor knihy Konflikty člověka a živočichů v Evropě: příklad rybářů a rybožravých predátorů.

Organizace zapojené do protestu proti odstřelu vyder v Dolním Rakousku:

WWF Rakousko (Rakousko)

IUCN/SSC Otter Specialist Group

ALKA Wildlife (Česká republika)

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic (Česká republika)

Stiftung Pro Lutra (Švýcarsko)

Lutra, Institute for Conservation of Natural Heritage (Slovinsko)

Grupo Nutria (Španělsko)

Buro Wildforschung & Artenschutz (Německo)

Otters and Butterflies Buckfastleigh (UK)

WWF Italy (Itálie)

Stichting Vrienden van de Otter (Nizozemí)

Lontra Italia (Itálie)

International Otter Survival Fund (Skotsko)

UK Wild Otter Trusts (UK)

Otter Watch (Singapur)

The Cochrane Ecological Institute/Cochrane Research Institute (Kanada)

The Sacramento Valley Otter Project (USA)

African Otter Network

Otters of Asia

The River Otter Ecology Project (USA)

Wildlife Veterinary Investigation Centre in Cornwall (UK)

Muséum National d Histoire Naturelle (Francie)

International Wildlife Services

Stichting Otterstation Nederland (Nizozemí)

Aktion Fischotterschutz (Německo)

Otter Network (UK)

Nutrias de México (Mexiko)

Somogy Természetvédelmi Szervezet (Maďarsko)

Magyar Természetvédok Szovetsége (Maďarsko)