Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sokoli na novém webu

Vše o sokolech hnízdících na průmyslových stavbách nabízí úplně nový web sokolinakominech.cz.

Populace sokola stěhovavého v České republice roste mimo jiné i kvůli dobré spolupráci ochrany přírody a soukromých firem. Sokoli totiž hnízdí ve výškách nad 100 m, a tak jednou z možných alternativ pro hnízdění jsou vysoké komíny. Aby hnízdění na komínech a lidských stavbách proběhlo bezpečně, jsou zde pro ně instalovány speciální hnízdní budky.

Je tomu 10 let, kdy jsme vyvěsili 1. budku pro sokoly v roce 2011. V současnosti je v celé ČR pro sokoly vyvěšeno 72 budek a za 10 let se v nich vylíhlo 269 mláďat.

Nyní jsou všechny informace přehledně uvedeny na novém webu sokolinakominech.cz, jehož součástí je i interaktivní online mapa.

Vytvoření webových stránek bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí, web nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Vytvořeny byly v rámci projektu Monitoring sokola stěhovavého v urbanizovaném a industrializovaném prostředí.