Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sokola Serváce našli postřeleného

Sokol Servác po ošetření (foto Záchranná stanice Bartošovice)


Jedno ze čtyřčat sokola stěhovavého, která se poprvé před třemi lety vylíhla na ventilačním komíně Jaderné elektrárny Dukovany, našli postřeleného brokovnicí na severu Moravy. Zranění sokola jsou vážná a jeho léčba dle Záchranné stanice Bartošovice bude dlouhá.

Zraněného samce sokola stěhovavého našli lidé ve středu 3. prosince a přenesli jej do Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Z vyšetření vyplynulo, že utrpěl traumatické krvácející zranění levého křídla. Následné u něj veterináři potvrdili zlomeninu v záprstí levého křídla způsobenou broky. Jeden z nich dle RTG vyšetření uvízl v hrudní kosti dravce. Jeho vytažení by bylo příliš riskantní. Sokol byl ošetřen, křídlo zafixováno a jsou mu podávány medikamenty. Vzhledem k trvalému charakteru zranění ošetřovatelé očekávají, že tento dravec už nikdy nebude stoprocentně létat. Pokud půjde vše dobře, tak je jeho další osud v trvalé lidské péči. Všechny případy, které stanice zaznamená, předávají její pracovníci k šetření Policii ČR.

Je to smutná zpráva, zvlášť když si uvědomíme, že na jedné straně usilujeme o jejich záchranu v přírodě a na straně druhé jim někdo ubližuje. Pro nás to ale znamená, že se o to víc budeme snažit vytvářet podmínky pro jejich bezpečné hnízdění a zachování celého druhu pro budoucí generace. A věřím, že v tom budeme tak úspěšní jako doposud,“ prohlásil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín. Tento sokolí samec se totiž narodil spolu s dalšími třemi sourozenci v dubnu 2020 na 125 m vysokém ventilačním komíně Jaderné elektrárny Dukovany, kde je pro budky instalovaná hnízdní budka. V roce 2020 zde sokolí pár úspěšně zahnízdil poprvé. Pracovníci elektrárny jim dali jména Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie.

Sokol stěhovavý je kriticky ohroženým druhem. V celé České republice je sledováno cca 130 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Velký podíl hnízdění probíhá v hnízdních budkách na vysokých komínech průmyslových areálů. Skupina ČEZ na záchraně vysoce ohroženého druhu sokola stěhovavého také spolupracuje - za více než deset let z provozů Skupiny ČEZ vzlétlo minimálně 163 mláďat. V Dukovanech od roku 2020 sokolí páry vyvedly celkem 8 mláďat, vždy to byl stejný počet jako počet reaktorových bloků elektrárny ;-).

Více o hnízdění sokolů na komínech se dozvíte na našich stránkách www.sokolinakominech.cz.

RTG snímek sokola Serváce (foto Záchranná stanice Bartošovice)

Pacient Servác (foto Záchranná stanice Bartošovice)

Mladý Servác v roce 2020 se svými sourozenci v budce na komíně JE Dukovany

Celá rodinka Serváce v roce 2020 v budce na komíně JE Dukovany