Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Snídaně sokolů

Snídaně šampionů aneb celá sokolí rodinka zachycená ráno objektivem fotopasti na ochozu komína Elektrárny Ledvice Skupiny ČEZ. Budka k zahnízdění je zde umístěna ve výšce 150 metrů. Zatímco v předchozích letech se páru podařilo vyvést vždy dva až tři mladé, letos mají pouze jednoho juniora. Protože je již okroužkován, dostane i oficiální jméno, které bude zaneseno do seznamu sledovaných sokolů. Vzhledem k tomu, že alespoň pro letošek má mladý sokolík domovské právo na komínu ledvické elektrárny (příští rok si musí najít svůj vlastní, aby nepřekážel rodičům v dalším zahnízdění), vyberou mu v anketě jméno právě její zaměstnanci. Na výběr budou mít k dispozici nejen předem navržená jména, ale mohou k nim přidat i návrh vlastní.

sokol stěhovavý před budkou