Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Seminář k ochraně a výzkumu plcha velkého a sysla obecného

Srdečně Vás příští týden v úterý zveme na seminář k ochraně a výzkumu plcha velkého a sysla obecného, který se bude konat na Přírodovědecké fakultě UK.

Kdy: 10.11.2015 15:00 – 16:25

Kde: Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta , Velká zoologická posluchárna ( 2.p., Viničná 7, Praha 2)

Program semináře:

Kateřina Poledníková (ALKA Wildlife, o.p.s.):

Jak se financuje ochrana a výzkum zvláště chráněných druhů – plch a sysel jako příklad

Peter Adamík (Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc a ALKA Wildlife, o.p.s.):

Mapovaní výskytu plcha velkého v České republice

Jan Matějů (Muzeum Karlovy Vary):

Sysel obecný - výzkum, monitoring, ochrana – úspěchy i prohry

plch velký

Pozvánka na seminář k projektům Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“: „Rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v ČR.“ (reg. č. MGSII-58) a „Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě“ (reg. č. MGSII-41). Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto semináře jsou výhradně odpovědní ALKA Wildlife, o.p.s. a Muzeum Karlovy Vary, nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.