Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Sčítání vyder v Krkonoších

Mínus dvacet tři a metr sněhu jsme překonali, abychom spočítali vydry v Krkonoších.

Vydry jsou noční a poměrně mobilní, za noc překonávají několikakilometrové vzdálenosti, proto je poměrně složité, zjistit kolik jich v daném území žije. Jednou z metod, která to umožňuje je stopování na sněhu. To však musí být provedeno tak, aby se ve sledovaném území přesně zmapovaly celé stopní dráhy – tím se od sebe odliší jednotlivá zvířata a je možné je tak spočítat. To je ale náročné na organizaci – několik stopařů musí v den, kdy jsou na sněhu stopy jen z jedné noci projít všechny toky ve sledovaném území. Tentokrát se nám to podařilo v Krkonoších.

_Sčítání vyder probíhá kontrolou stopních drah podél toků a vodních ploch. _

Krkonoše jsme nezkontrolovali celé, ale vybrali jsme území dle faunistické mapovací sítě a to tak, aby zahrnulo horní i dolní úseky řek. Zkontrolovali jsme toky Malé Labe, Labe a Jizerka a jejich přítoků od horních úseků až do podhůří. Celkově se jednalo o plochu 200 km čtverečních.

A výsledek? Napočítali jsme 4 samostatné dospělé jedince a jednu rodinu – samici se dvěma mláďaty. Všechna zvířata se nacházela dle našeho předpokladu v „dolním“ kvadrátu, v dolních úsecích řek. Nejvyšší partie toků v Krkonoších byly totiž natolik zamrzlé, že v podstatě již neposkytovaly žádné prostředí pro vydru.

Při sčítání jsme bohužel narazili na celou řadu problémů, se kterými se vydry v Krkonoších musí potýkat, přestože se jedná o národní park. A bohužel výsledky sčítání tomu zcela odpovídaly. Regulace toků je zde obrovská. Malé Labe je jen odtokový kanál svedený do kolmých stěn – vydru jsme zde v tento den žádnou nenašli. Na samotném Labi se vydry pohybovaly až dole ve Vrchlabí, kde jim vlastně jen ledové klouzačky na jezech umožnily propátrat části toku, kde se asi jindy v roce kvůli jezům a stěnám vůbec nedostanou. V horní části, v okolí Špindlerova mlýna jsme místo vyder narazili jen na kaskády jezů, které způsobují obrovskou fragmentaci toků pro ryby, hlavní potravu vyder. Ač lyžař jsem si zde smutně prohlížela nápisy typu „Nová éra“ a „Šindlerům mlýn – město zážitků“ a přitom stála ve skiareálu a pode mnou v zemi v délce přes 250 m tekl Svatopetrský potok. Na ústí do podzemního kanálu je navíc nepřekonatelný dvojitý jez a vydry se tak do horních partií toku mohou dostat pouze přeběhem mezi lyžaři ve skiareálu, kde je i noční lyžování. Nejvíce vyder jsme tak našli na řece Jizerka, která je ze zmíněných toků nejzachovalejší. Zde jsme našli i samici se dvěma mláďaty.

_Svatopeterský potok vytéká z tunelu pod ski areálem :-(. _

Sčítání vyder je prováděno v rámci projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.