Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Pozvánka na tiskovou konferenci k pytláctví chráněných druhů

Dobrý den,

zveme Vás na společnou tiskovou konferenci Ministerstva životního prostředí, společnosti ALKA Wildlife, Policie ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k pytláctví chráněných druhů.

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský na tiskové konferenci představí problematiku pytláctví zvláště chráněných druhů v ČR. Příkladem takového druhu, který pytláctvím prokazatelně trpí, je vydra říční. Podle dlouhodobého výzkumu vyder, který provádí organizace ALKA Wildlife ve spolupráci s AOPK ČR, jsou známy desítky případů upytlačených vyder (jak zastřelených, tak otrávených). Poslední případ usmrcené vydry, který představí Mgr. Tereza Mináriková z ALKA Wildlife, je z prosince 2014. K dispozici budou statistiky usmrcených vyder, rentgenové snímky, fotografie atd. Vyšetřování případů upytlačených zvláště chráněných zvířat, postihy a spolupráci s MŽP představí zástupce Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

Místo: místnost č. 900 v přízemí budovy MŽP, Vršovická 65, Praha 10

Čas: pátek 30. ledna od 9.30 hod.

Svou účast potvrďte prosím na e-mail: tiskove@mzp.cz

Kontakty pro více informací:

Mgr. Tereza Mináriková

ALKA Wildlife

Mobil: 724 706 806

E-mail: tereza.minarikova@alkawildlife.eu

Bc. Petra Roubíčková

tisková mluvčí

vedoucí oddělení tiskového a PR

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

tel: +420 267 122 396

mobil: +420 739 242 382

e-mail: petra.roubickova@mzp.cz