Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Na silnicích umírá stále více chráněných vyder

TISKOVÁ ZPRÁVA ALKA WILDLIFE

Lidéřovice 3.května 2016: Silniční doprava stále více ohrožuje chráněné vydry říční. Ročně je nalezeno kolem padesáti takto uhynulých zvířat a jejich počet stále stoupá. Na vině je zejména rostoucí intenzita dopravy a nevhodné stavební řešení dopravních komunikací, které neumožňuje vydrám jejich bezpečné překonání. Nová mapová aplikace www.vydrynasilnici.cz má pomoci při řešení tohoto problému.

Stříbrná Skalice, Jelení u Bruntálu, Trstěnice u Moravského Krumlova, Slavětice, Úsilné u Českých Budějovic, Oleksovice, Třeštice, Koloděje nad Lužnicí, Obědovice – to vše jsou obce, kde jen od začátku roku 2016 bylo nalezeno na silnici tělo vydry říční. Odborníci přitom varují, že nárůst mortality může do budoucna vést až ke kolapsu celé vydří populace. „Podle našich údajů je sice populace vydry nyní stabilní, v posledních letech ale zaznamenáváme velký nárůst úmrtnosti vyder na silnicích. Vezmeme-li navíc v úvahu prognózy dalšího nárůstu autodopravy v ČR, přežití vydří populace je autodopravou významně ohroženo“ uvádí Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife.

Odborníci si jsou problému se silnicemi vědomi, a proto u nás v současnosti probíhá intenzivní kontrola vybraných úseků a míst, kde vydry na silnicích uhynuly. Takto vzniká mapa rizikových míst pro vydru říční v celé ČR. Z kontrol těchto míst vyplývá, že v 83 % je reálné silnici či její okolí upravit tak, aby k dalším úmrtím nedocházelo. „Často se jedná o velmi drobné úpravy či investice, například pročištění existujícího propustku pod silnicí nebo instalaci dřevěné lávky či betonové lavice v podmostí“ upřesňuje Kateřina Poledníková.

Rádi bychom, aby se tímto problémem začali zabývat správci silnic a orgány ochrany přírody. Informace o tom, ve kterých místech vydry na silnicích umírají a kde je potřeba provést stavební či jiné úpravy, jsme proto zveřejnili v on-line mapové aplikaci www.vydrynasilnici.cz doufáme, že lepší informovanost o tomto problému povede i k jeho efektivnímu řešení“ uzavírá Kateřina Poledníková.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.