Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Návštěva norských kolegů

Z Bilaterálního fondu Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ Norských fondů jsme realizovali první setkání s norskými kolegy. Norští kolegové Jeroen van der Kooij a Arild Husby navštívili Českou republiku a společně jsme procestovali aktuální i historické lokality výskytu myšivky horské. Během terénního setkání jsme diskutovali metody výzkumu tohoto druhu, jeho prostředí a možnosti budoucí spolupráce.

myšivka horská (Sicista betulina) - drobounký hlodavec s tmavým pruhem na zádech a velmi dlouhým ocasem

Myšivka horská (Sicista betulina) je vzácný drobný hlodavec z čeledi tarbíkovitých a v České republice i v Norsku se vyskytuje jen v izolovaných oblastech. V České republice se vyskytuje v horském prostředí, a to jen někde. Jedná se o tři oblasti: 1) na severní Moravě Jeseníky a Rychlebské hory, 2) při hranici se Slovenskem Moravskoslezské Beskydy a Javorníky a 3) v pohraničních horách jižních Čech - Novohradské hory a Šumava. V rámci setkání jsme navštívili všechny tři oblasti.

Horské smrčiny a oblast nad hranicí lesa v Hrubém Jeseníku stále poskytuje domov pro myšivku horskou.

Starší záznamy myšivky horské pochází ale také z nižších poloh, například jako z tohoto smíšeného lesa v Nízkém Jeseníku.

V Beskydech jsme navštívili NPR Kněhyně - Čertův mlýn, odkud pochází řada starších, ale i novější záznamy myšivky horské.

Myšivka ve vývržku sýce nás zavedla také na Bumbálku - nachází se zde sečené louky i jedlobukový prales v NPR Salajka.

V Novohradských horách jsou známé místa výskytu v bezlesých mokřadech, ve vrchovištních rašeliništích.

Podobně se myšivka horská vyskytuje ve slatích a rašeliništích povodí Vltavy na Šumavě.